A Soproni Egyetem közel három évszázados hagyományokkal rendelkező, nagymúltú, hazánkban egyedülálló képzéseket is gondozó intézmény, egy olyan egyetem, amely (m)értékadó tudásközpontként működik nem csak regionális, de országos, sőt európai viszonylatban is.

A négy karra jellemző különleges tudásbázis, az erre épülő innovációs potenciál alapvetően meghatározza az Egyetem szerepét a hazai felsőoktatási intézmények között. A szakmai, piaci partnerekkel, intézményekkel, Sopron városával való együttműködésekkel az egyetem a régió közös fejlesztésének, érdekek és értékek menti fejlődésének motorja kíván lenni.

Az egyetemen folyó innovációs tevékenység támogatása céljából a Soproni Egyetem létrehozta a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központot (KTTK) az egyetemen keletkezett technológiák piaci hasznosításának elősegítése érdekében.

Az új szervezeti egység elsődleges célja, hogy támogassa a kutatókat, hallgatókat és támogatást nyújtson a találmányokból adódó lehetőségek értékelésére, kijelölje az utat a hasznosításra és olyan fázisba juttassa a technológiát, amely alkalmas a licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra.

A tervezett projekt célja továbbá felgyorsítani a Soproni Egyetemen keletkező szakmaspecifikus erdészeti, faipari, zöldipart és kreatív ipart érintő kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltérképezését, a hasznosítási útvonalterv előkészítését és a hasznosítási folyamatot, hogy azok újabb mérföldköveket érjenek el a termék- vagy szolgáltatásfejlesztés és tesztelés területén.

A projekt további célja erőteljes nyitás és közeledés a fent megjelölt területen tevékenykedő innovatív vállalkozások felé, fejlesztésben rejlő kockázat minimalizálása, ezáltal az egyetemi technológiák vonzóvá tétele piaci szereplők számára.

A menedzsmenti, tudástranszfer és sales feladatokat ellátó Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Központ az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében alakult meg, amelynek lényeges feladatai a K+F+I kapacitások felmérése, adatbázisának létrehozása, szellemitulajdon-kezelés, hallgatói és kutatói támogatás nyújtása, külső és belső kapcsolatrendszer menedzselése, adatszolgáltatás, valamint Horizon Europe Információs Pont működtetése.

A Humán és Természeti Erőforrások Kutatóközponttal (HNRRC) szorosan együttműködve e két nagy szervezeti egység a karok K+F+I infrastrukturális és kutatói kompetenciáira támaszkodva teljesíti feladatait. A KTTK a HNRRC-vel közösen javíthat a belső kutatási szinergiákon és kiszélesíti az egyetem KFI és üzleti eredményeinek komplex kommunikációját itthon és külföldön egyaránt.

A Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Központ célja egy jól működő interfész kialakítása a belső K+F+I kompetenciák és a piaci szereplők között. A szervezet létrehozásával tovább erősíthetjük és hatékonyabbá tehetjük az együttműködéseket az egyetem és az üzleti szféra között. Az eddig bevezetett belső támogatási rendszerek mellett az új szervezet segítheti a technológia-transzfer és innováció-menedzsment tevékenység eredmény-szemléletű átalakítását.

Az új szervezeti struktúra a megvalósítani kívánt feladatok révén hozzájárul az egyetem fenntartásához és a hazai KKV-k innovációképességének, valamint a nemzetközi piacokra jutási potenciáljának javításához, fokozottan részt tud venni a hazai technológia-intenzív vállalatok – elsősorban a KKV-k – innovációs kompetenciájának kialakításában.